IMFLUNA LOGO

بررسی ایمفلونا در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران و بیمارستان محمد واسعی سبزوار

همه گیری کنونی COVID-19 و شدت عفونت ، مرگ و میر بالا ، چالش های تقریباً بی سابقه ای در سیستم های بهداشتی اکثر کشورهای جهان به وجود آورده است وهمچنین داروی موثر در برابر ویروس یک مشکل اساسی است و بنابراین شناسایی داروهای جایگزین برای بهبود عوارض ناشی از بیماری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فرآورده گیاهی ایمفلونا ®(IMFLUNA®) که فرمولاسیونی متشکل از چند گیاه دارویی می باشد در بهبود و پیشگیری عوارض ناشی از بیماری کرونا (COVID19) در مراجعه کنندگان به بیمارستان بقیه الله (عج) (تهران، ایران) و بیمارستان واسعی (سبزوار،خراسان رضوی ،ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. کارآزمایی های بالینی فوق بر روی بیماران داوطلب تأیید شده COVID-19 که در بخش COVID بیمارستان ها بستری و به طور تصادفی به 2 گروه مداخله (دریافت کننده کپسول گیاهی ایمفلونا®) و گروه کنترل (دریافت کننده دارونما) تقسیم شده بودند صورت گرفته بنحوی که بیماران هر گروه علاوه بر دریافت داروهای استاندارد، دوعدد كپسول گیاهی ایمفلونا® در گروه مداخله و دو عدد کپسول حاوی دارونما در گروه کنترل، هر 8 ساعت بعد از غذا به مدت 1 هفته مصرف كردند. علائم حیاتی بیماران، آزمایشات عملکرد کبد و کلیه، سی تی اسکن قفسه سینه، شدت تنگی نفس، سرفه و سطح اکسیژن خون در طول مطالعه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان دادند که در بیماران تحت درمان با ایمفلونا ®(IMFLUNA®) بهبود قابل توجهی در سرفه، تنگی نفس، کاهش درجه حرارت بدن و همچنین افزایش سطح اکسیژن خون مشاهده شده است .درمقایسه سی تی اسکن ریه (CT) ، بهبود وکاهش درگیری ریوی در بیماران تحت درمان با فرآورده ایمفلونا® رخ داده و در قسمت داده‌های آزمایشگاهی، کاهش التهاب ،شاخص سدیم (Na) وآنزیم های کبدی (ALT, AST) مشاهده گردید.